Omsetjing frå fransk, engelsk, spansk og katalansk

Eg er utdanna filosof og fransk filolog, med studieopphald i Frankrike og Spania. Eg driv helst med omsetjing til nynorsk og bokmål frå fransk, katalansk, engelsk og spansk.

Omsetjing mellom bokmål og nynorsk

Eg kjenner båe skrifttradisjonane godt og omset mellom dei snøgt og trygt.

Omsetjing til fransk, engelsk og katalansk

Eg kann òg omsetja til fransk, engelsk og katalansk.

Digitalisering

Attåt omsetjinga har eg arbeidd mykje med digitalisering av bøker. Eg kan stå for heile arbeidet frå bok på papir til ferdug netstad.